Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Звіт про роботу за І семестр 2023/2024 н.р.

З В І Т

про роботу методичної комісії з виховної роботи за 2021 – 2022 навчальний рік

У вихованні,усе повинно базуватися на особі вихователятому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистостіНіякі статути і програминіякий штучний організм закладухоч би як хитро він був придуманийне може замінити особистості в справі виховання

Д. Ушинський

 

Протягом 2021 – 2022 навчального року робота методичної комісії з виховної роботи  проводилась згідно плану роботи ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги» та плану роботи методичної комісії з виховної роботи.

Методична комісія працювала над проблемою: «Використання сучасних технологій в процесі формування в учнів життєвих цінностей та навичок здорового способу життя».

У своїй роботі колектив класних керівників, майстрів в/н керувався Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про професійну (професійно-технічну)  освіту”, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України.

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, майстра в/н, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

 Вся робота була побудована на програмі національно-патріотичного виховання учнів ДПТНЗ», яка була розроблена на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України «Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки».

У 2021 – 2022 навчальному  році було проведено 10 засідань МК з виховної роботи, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в 2021 – 2022 навчальному році, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось опитування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, вивчалися новинки педагогічної літератури та педагогічний досвід.

Робота класних керівників була спрямована на:

– формування в учнівських колективах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій, розуміння їхнього значення в особистісному розвитку та місце у соціально-економічному розвитку держави;

– збереження національної культури, традицій та звичаїв народів, що проживають в Україні, підтримку почуття національної самосвідомості у поєднанні з розумінням місця і ролі свого народу і країни в розвитку світової культури;

– розвиток творчих можливостей і здібностей учнів;

– виховання в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;

– розвиток конкретних інтелектуальних, вольових, емоційних, фізичних здібностей та якостей вихованців;

– виховання особистості в колективі; формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, вміння дипломатично виходити з конфліктних ситуацій;

– використання можливостей учнівського самоврядування у вихованні активної соціальної позиції учнів, розвитку їх уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення;

– впровадження сучасних виховних систем у педагогічну практику.

Педагогічні завдання методичної комісії на 2021-2022н/р передбачали:

– підвищення рівня фахової майстерності класних керівників;

– подолання й попередження виникнення труднощів у виховній роботі;

– опанування педагогічними працівниками нових форм та методів виховної роботи та практичне їх застосування;

– вивчення та узагальнення передового досвіду класних керівників;

– тісна взаємодія з батьками з метою безперервного та систематичного формування навиків поведінки;

– створення системи виховної роботи спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку, саморозвитку і розкриття особистості учнів;

– створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи;

– посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень;

– приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми;

– працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих учнів, забезпечення їх самореалізації;

– спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій училища  і сім’ї у становленні юної особистості;

– працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

Згідно річного плану виховної роботи у 2021 – 2022 н. р. класні керівники, майстри в/н здійснювали свою діяльність відповідно до поставлених завдань.

Карантинні заходи під час пандемії та введення військового стану з 24.02.2022 року змусили внести корективи в організацію виховної роботи, методику роботи з здобувачами освіти.

1 вересня в навчальному закладі відбулося свято з нагоди Дня знань, класні керівники в навчальних групах провели перші уроки, присвячені відзначенню 30-ї річниці незалежності України. Протягом місяця класними керівниками разом з майстрами в/н були створені соціальні паспорти груп з метою виявлення здобувачів освіти, що проживають у неблагополучних, малозабезпечених, багатодітних родинах, переселенців, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей – сиріт.

Класними керівниками були вивчені умови проживання важковиховуваних здобувачів освіти, дітей – сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, учнів – переселенців, дітей – інвалідів та складені відповідні акти обстеження побутових умов.  У навчальному закладі 29 та 30 вересня 2021 р. було проведено ряд заходів, присвячених трагічним подіям , що відбулися 80 років тому в Бабиному Яру. Це для здобувачів освіти І курсу відбувся урок пам’яті «80 років пам’яті забуттю не підлягає»; для ІІ курсу лекторії, а для ІІІ курсу п’ятихвилинки.

В жовтні у закладі освіти пройшли виховні години, присвячені Дню захисників та захисниць України, що вперше відзначалося в Україні в такому форматі.

9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбулася трансляція ХХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РАДІОДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ. Здобувачі освіти та педагогічний колектив Полтавського ВПУ ім.А.О.Чепіги не могли залишитись осторонь і написали диктант « Слідом за пам’яттю», який зачитав відомий український письменник Юрій Андрухович.

Це тільки декілька прикладів значущих виховних заходів, якими розпочався навчальний рік. На засіданнях методичної комісії  розглядалися актуальні питання виховної роботи, відбувався обмін думками, досвідом, ознайомлення з поглядами науковців, психологів, презентація методичних розробок, обговорення відкритих виховних заходів.

За звітний період виконано 18 методичних розробок виховних заходів в основному класними керівниками та майстрами в/н, що  атестувалися в цей період, а це майже 50% від чисельності членів методкомісії

Проведено 14 відкритих виховних годин та заходів, працівниками, що атестувалися. Не проводили відкриті заходи Гришин В.М., Аксьонова Г.І., де причиною не виконання стала хвороба. В другому семестрі усі виховні заходи проводилися в режимі он-лайн, що накладало певний відбиток на зміст та особливості проведення.

Виходячи з вище зазначеного, вважаю, що робота методичної комісії класних керівників у 2021 – 2022 н.р. була проведена на достатньому рівні.

Плануючи роботу на наступний навчальний рік МК з виховної роботи повинна поставити перед собою наступні задачі:

 1. Вдосконалювати роботу за пріоритетними напрямами виховної діяльності.
 2. Посилити індивідуальну роботу зі здобувачами освіти, схильними до правопорушень.
 3. Виховувати інтерес у здобувачів освіти до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
 4. Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.
 5. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників.
 6. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

 

 Роботу МК класних керівників вважати задовільною.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЗАХИСТУ УКРАЇНИ.

За  2021-2022н.р.

 

Метою роботи методичної комісії фізичної культури, захисту України  є підвищення ефективності і якості навчання, створення умов для самореалізації та гармонійного розвитку здобувачів освіти, залучення їх до здорового способу життя та прищеплення почуття патріотизму.

Головною проблемою, над якою працює педагогічний колектив училища є впровадження в навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій та інтерактивних методів навчання.

Проблема над якою працює методична комісія – забезпечення всебічного та гармонійного розвитку особистості через здоровий спосіб життя.

 

Робота методичної комісії протягом першого семестру 2021н.р. здійснювалася згідно розглянутого і затвердженого плану роботи МК на даний навчальний семестр, а саме: розробка навчально-плануючої документації, проведення відкритих занять та заходів,активна участь членів методичної комісії у конкурсах змагальницького характеру, організація позаурочної роботи гуртків та секцій, приймання тестів з фізичної підготовленості  здобувачів освіти, моніторинг якості навчання, застосування методичних технологій, взаємовідвідування уроків, вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду педагогів з метою їх розповсюдження, аналітична робота викладачів.

 

З 6 по11 вересня  був  проведений Олімпійський тиждень , під час якого було проведено турнір з міні-футболу (відповідальний Клєц Р.І..), першість з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки з відстані 10 м (відповідальний Долгополов В.В.).Олімпійський  урок – подорож  на тему: «Олімпійськими шляхами до здорового майбутнього» викладачем КрицькоюВ.Г.  9 та 16 вересня здобувачі освіти разом із педагогічним колективом, під керівництвом  викладачів  фізичної культури , та  захисту України провели  День здоров’я, де  проводили різноманітні  заходи  змагальницького  характеру. Також під час Олімпійського тижня була проведена  товариська зустріч з волейболу серед збірних команд працівників училища, та здобувачів освіти груп ТУ, СПТУ та ХТ (відповідальна Сухина О.П..) В спортивній залі навчального закладу 6.09.викладачі разом із здобувачами освіти організували виставку Олімпійських плакатів.Здобувачі освіти,які проживають у гуртожитку 8.09. під керівництвом вихователів провели спортивний вечір «Олімпіада-не тільки для олімпійців. Дійство проходило на спортивному майданчику ЗОШ№30.

В рамках методичного тижня фізичної культури та спорту(13-1709. 2021н. р.) був проведений відкритий урок з з волейболу  викладачем Клєц Р.І. на тему»Удосконалення техніки виконання верхньої прямої подачі»,турнір з тенісу (відповідальні Сухина О.П., Клец Р.І., )  виховна година «Здоровим бути модно» викладачем Крицькою В.Г.. та огляд стройової підготовки серед юнаків І та ІІ курсу СПТУ (відповідальний Долгополов В.В).

 

Також під керівництвом викладача Клєц Р.І.  здобувачі освіти приймали участь  у турнірі із кіберспорту в дисципліні CS:GO,серед навчальних закладів м. Полтави. Кращим гравцем турніру був визнаний Сидоренко Олександр,учень групи 414. До Дня українського козацтва в рамках тижня фізичної культури здобувачі освіти навчального закладу на чолі з  викладачем Долгополовим В. В. приймали участь у Спартакіаді допризовної молоді училища, де отримали третє місце.  В рамках тижня фізичної культури керівником гуртка Клецом Р. І. був проведений училищний захід серед здобувачів освіти  навчального закладу «День футболіста». На даному заході здобувачі освіти  удосконалювали  фізичні якості, граючи у футбол. На заході була сформована команда для подальшої участі у змаганнях з даного виду спорту.Також в першому семестрі 2021 н. р. методичною комісією  на чолі  із головою комісії  Крицькою В.Г. та керівником  фізичного виховання Сухиною О.П., в навчальному закладі була запровадженна ранкова руханка для здобувачів освіти навчального закладу,яку проводила Крицька В.Г. В першому семестрі 18 грудня члени МК взяли участь в огляді роботи предметних гуртків.

 

 У другому семестрі 2022 н.р.  виконано:

Аналіз проведення уроків фізичної культури в умовах  дистанційного та змішаного навчання,шляхом використання різних додатків та платформ на протязі навчального року.

– відкритий урок викладача КлєцаР.І..на тему: :»Удосконалення техніки прийому та подачі м’яча»Написання методичної розробки викладача Крицької В.Г. на тему: «Розвиток фізичних якостей здобувачів освіти та стимулювання інтересу до самостійних занять фізичною культурою та спортом»

 Написання методичної розробки викладача Долгополова на тему: «Найпростіші засоби захисту органів дихання» Написання методичної розробки викладача Клєц Р.І.на тему «Рухливі ігри на уроках футболу»

 Також викладачі  підвищували свою професійну майстерність, завдяки онлайн-курсам підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн платформах. Викладач КрицькаВ.Г приймала участь разом із здобувачами освіти групи 216 та 314 у обласному онлайн заході»HOME GAMES-3»,де здобувачі отримали дипломи учасників. Викладач Клєц Р.І разом із здобувачами освіти приймав участь у турнірі з кіберспорту в дисципліні СS:GО»PoltavaCyberCup 21 серед здобувачів освіти вищих та професійно-технічних навчальних закладів,де здобули дипломи  учасників.

ЗВІТ

про роботу МК природничо-математичних дисциплін

за  2021-2022 навчальний рік

Виконана методична робота протягом І семестру

Методична комісія природничо-математичних дисциплін працювала над проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін».

Проведено десять засідань, на яких розглянуто методичні проблеми ефективної організації навчального процесу.

Розглянуто і затверджено плануючу документацію на 2021-2022 н.р.

Згідно графіка проводилися засідання МК, на яких обговорювалися проблеми та досягнення викладачів комісії.

          Протягом І семестру не заплановано написання методичних розробок.

Проведені відкриті уроки та відкриті виховні заходи:

 1. Кравцова Людмила Вікторівна провела відкритий урок 16.11.21. з предмета «Технології» в групі 216 на тему: «Кенді-бар».
 2. Кравцова Людмила Вікторівна провела вікторину 7.12.21. з предмета «Технології» в групі 216 на тему: «Технологія приготування вегетаріанських страв».
 3. Солод Віталій Петрович провів відкритий урок 13.12.21. з предмета «Фізика» в групі 313 на тему: « Атомне ядро. Ядерні сили».
 4. Солод Віталій Петрович провів відкритий урок 17.12.21. з предмета «Фізика» в групі 112 на тему: «Закон Архімеда».
 5. Григоренко Ірина Володимирівна провела відкритий урок 15.11.21 з предмета «Хімія» в групі 314 на тему: «Алюміній, будова, властивості, застосування».
 6. Григоренко Ірина Володимирівна провела відкритий виховний захід 17.11.21 в групі 314 на тему: «Метали Життя».
 7. Василевська Вікторія Вікторівна провела виховну годину 17.11.21. у групі 116 на тему: «Правильне харчування – ключі від комори здоров’я
 8. Остахова Інна Петрівна провела STEM урок 2.11.21 з англійської мови, Всесвітньої історії, інформаційних технологій в групі 112 на тему: «Створення історичного буктрейлера англійською мовою».
 9. Остахова Інна Петрівна виховний захід 15.12.21 в групі 111 на тему: «Безпечний інтернет та соціальні мережі».
 10. Лобач Інна Валеріївна провела 15.12.21. інтелектуальну фізичну гру «Ерудит» для учнів групи

Участь у конкурсах:

 1. Григоренко Ірина Володимирівна брала участь в обласному конкурсі «Хімічний калейдоскоп», де зайняла ІІ місце.
 2. Солод Віталій Петрович брав участь у міжнародному конкурсі «Бобер» (листопад 2021).
 3. Солод Віталій Петрович: участь в інтернет олімпіадах з фізики (на платформі «На урок»). Результати: І місце – 7 учасників, ІІ місце – 6 учасників, 5 дипломів учасника. Результати олімпіади з математики: І місце – 6 учасників, ІІ місце – 2 учасника, ІІІ місце – 1 учасник.
 4. Солод Віталій Петрович: конкурс стем-проєктів в номінації «Відеоролик» ( 01.12.21) – ІІІ місце.
 5. Остахова І.П. провела Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» (11.12.21).
 6. Остахова І.П.: участь учнів в інтернет олімпіаді на платформі «На урок» (25.11.21)

          Учасники:

          І – місце: Курилко Вова, Печура Ярослав, Ківа Михайло, Дериземля      Руслан

         ІІ – місце Колєснікова Діяна, Бутенко Владислава, Кочарян Ерік,

         ІІІ місце – Лях Марина, Бідуха Назар, Вологіна Олена.

 1. Василевська В. В. брала участь у ІV Всеукраїнському конкурсі фото – та відео робіт  «Безпечна країна»  (13.09. 2021).

Проведення предметних тижнів:

 1. Тиждень природничих наук 15.11.21 – 21.11.21.
 2. Тиждень фізики і інформатики 13.12.22 – 17.12. 22.

Інші заходи:

 1. Солод Віталій Петрович брав участь у засіданні обласної секції викладачів предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» закладів ПТО Полтавської області (30.11.21).
 2. Солод Віталій Петрович провів інтернет олімпіаду з фізики серед учнів І-ІІІ курсу.
 3. Солод Віталій Петрович провів віртуальну екскурсію до музею космонавтики для учнів 114, 313, 318 груп.
 4. Остахова І.П. провела Всеукраїнську інтернет-олімпіаду 25.11.21 з інформатики «На Урок». Осінь 2021 серед учнів І-ІІІ курсу.
 5. Григоренко Ірина Володимирівна провела І етап олімпіади з хімії 17.11.21 серед учнів І-ІІІ курсу.
 6. Василевська Вікторія Вікторівна провела відкрите засідання предметного гуртка «Юний натураліст» з групою 116 на тему «Біологічні цікавинки».
 7. Кравцова Л.В. брала участь у Всеукраїнській науково – практичній конференції: «Інноваційні практики наукової освіти» 8- 11 грудня 2021 року». Друкування статті на тему: «Інформаційно – цифрова компетентність, як один із основних складників сучасного навчально-виховного процесу в професійній (професійно – технічній) освіті.
 8. Остахова І.П., друкування статті «Сучасне цифрове освітнє середовище: стан, проблеми і перспективи».
 9. Лобач І.В. брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні практики наукової освіти» 8-11 грудня 2021 р (організатори Інститут обдарованої дитини НАПНУ, Національний центр «Мала академія наук України», Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). Участь у формі доповіді онлайн на тему «Графічний редактор Канва як засіб візуалізації матеріалу уроку».
 10. Василевська В.В. брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні практики наукової освіти» 8-11. 12. 2021 р. Наукова стаття «Корисні властивості стевії».

Підвищення кваліфікації:

 1. Григоренко Ірина Волордимирівна проходила курси підвищення кваліфікації «Стем-освіта», грудень 2021.
 2. Кравцова Л.В. пройшла курси підвищення кваліфікації: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського підвищила кваліфікацію за категорією: учитель технології з 08 лютого до 16 вересня 2021р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 22518134/ 2668-21 обсягом  120 годин/ 4кредита ЄКТС.
 3. Кравцова Л.В. брала участь у Всеукраїнській науково – практичній конференції «Інноваційні практики наукової освіти». 8-11 грудня 2021 року . Отримала Сертифікат КІПНО – 08111221/180 30 академічних годин – 1 кредит ЄКТС.
 4. Остахова І.П. проходила курси підвищення кваліфікації Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти від 24.04.2017 СПК – 35946459-000256-17, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського від 28 листопада 2019   ПО 22518134/4750-19.
 5. Остахова І.П., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти: «Цифрова компетентність як складник розвитку професійної компетентності педагогічного працівника ЗП (ПТ)О» (6.10.21).
 6. Остахова І.П., ТОВ «Академія цифрового розвитку»: Всеукраїнська онлайн – майстерня з цифрового громадянства й безпеки (28.10.21).
 7. Остахова І.П., ATOMSHUB: Всеукраїнська наукова онлайн конференція на тему “Креативні підходи у викладанні предметів природничого циклу.” (9.10.21).
 8. Лобач І.В. з метою підвищення професійної кваліфікації пройдено навчання та отримано сертифікати:
 • «Інноваційні практики наукової освіти», он лайн конференція, організатор Інститут обдарованої дитини НАПНУ, 11.12.2021, 30 годин.
 • «Створення мультимедійної презентації у програмі Power Point», онлайн-майстер-клас, організатор НМЦ ПТО у Полтавській області,11.2021, 6 годин;
 • «ПРО.ШКОЛУ для вчителів», онлайн-курс, організатор студія онлайн-освіти EdEra (ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА») та Фонд Максима Степанова,11.2021, 20 годин;
 • «Академічна доброчесність» онлайн-курс, організатор студія онлайн-освіти EdEra (ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА») та Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), 10.2021, 4 години.

          Всього 60 год.

 1. Василевська В.В. з метою підвищення професійної кваліфікації пройдено навчання та отримано сертифікати:
 • курси EU4Skills на тему: «Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти» , 04.11.2021, 30 академічних годин.
 • тестування на національній онлайн- платформі «Дія. Цифрова освіта» на тему: «Цифрограм».
 • під час Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні практики наукової освіти», 08-11.12.2021, 30 академічних годин.

Виконана методична робота протягом ІІ семестру

Написання методичних розробок

 1. Василевська В.В. «Роль інноваційних форм роботи у розвитку творчих здібностей учнів при вивченні біології», (січень).
 2. Григоренко І.В. «Самостійна робота, як один із шляхів активізації учнів на уроці», (січень).
 3. Остахова І.П. «Ресурси мережі інтернет як складова дистанційного навчання», (лютий).
 4. Кравцова Л.В. «Проблемне навчання як засіб формування професійної компетентності здобувачів освіти», (лютий).
 5. Коваленко В.В. «Використання сервісу Lerning Apps при вивченні математики», (квітень).   
 6. Лобач І.В. « Збірник завдань для контролю знань учнів з геометрії до теми «Многогранники»,  (квітень).   
 7. Солод В.П. «Метод проектів на уроках фізики», (травень).

 

Проведені відкриті уроки та відкриті виховні заходи:

 1. Коваленко В.В. провела виховну годину: «Цікаві факти з життя видатних математиків України» 19.04.22 в групі 312.
 2. Лобач І.В. провела відкритий урок: «Повторення. Функції» 19.04. в групі 318.
 3. Коваленко В.В. провела відкритий урок «Скалярний добуток векторів, його властивості. Кут між векторами» 21.04.22 в групі 216.
 4. Василевська В.В. провела відкритий урок «Вітаміни, їх роль в обміні речовин»02.22, група 116.

Участь у конкурсах:

 1. Коваленко В.В., Лобач І.В. : участь учнів у «Шкільній всеукраїнській дистанційній олімпіаді з математики «Всеосвіта Весна – 2022»

Бутрим Альона, група 218 –   І місце

Ківа Михайл, група 113 – І місце

Ярова Альона, група 212 – ІІ місце

Лисенко Каріна, група 116 – ІІ місце

Куденко Ірина, група 212 – ІІІ місце

 1. Коваленко В.В., Лобач І.В. : участь учнів у XIII Всеукраїнській олімпіаді з математики «На урок» (Весна 2022)

Єфанова Олександра, група 218 – І місце

Овчаренко Софія, група 212 – І місце

Лях Марина, група 216 – ІІ місце

Рак Олександра, група 316 – ІІ місце

Чібісов Микита,група 313 – ІІ місце

Стеценко Тарас, група 313 – ІІІ місце

Вологіна Альона, група 216 – ІІІ місце

Горобець Катерина, група 212 – ІІІ місце

Віхоть Дмитро, група 313 – ІІІ місце

 1. Остахова І.П.: участь учнів в інтернет олімпіаді на платформі «На урок» (30.05.22)

          Учасники:

  І – місце: Дериземля Руслан, Риндяк Руслан, Колеснікова Діана, Печура    Ярослав, Новак Андрій, Апусєва Анастасія, Борисенко Антон, Голобородько Елізабета, Овчаренко Софія, Велієва Валерія, Карюк Ірина

         ІІ – місце: Гончар Дмитро, Лях Марина

 1. Лобач І.В.: обласний конкурс «Перлини зоряного неба» від Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді, захист 26.05.2022, підготовлений учень Печура Ярослав, 113 гр
 2. Василевська В.В.: участь учнів в ХІ Всеукраїнській інтернет – олімпіаді «На Урок» з біології:

Учасники – 4 (Борисенко А., Шерстюк К., Токар К., Янко А. гр. 116)

3 місце – 1 (Апусєва А. гр. 116)

 • XIII Всеукраїнська інтернет – олімпіада «На Урок» (Весна 2022)

Учасники – 3 (Шерстюк К., гр. 116; Бутенко В., Шаповал К. гр.. 114)

1 Місце – 2 чол. (Борисенко А., Янко А. гр.. 116)

Місце – 1 чол. (Апусєва А. гр..116)

 1. Солод В.П.: участь учнів в інтернет олімпіадах «На урок. Весна» (на платформі «На урок»):

Фізика: 10 учасників

Математика: 5 учасників

Інформатика: 10 учасників.

 1. Солод В.П.: участь учнів в інтернет олімпіадах «На урок. Зима» (на платформі «На урок»):

Фізика: 12 учасників (1 місце – 4 учасників, 2 місце – 6 учасників, 3 місце – 1 учасник, дипломів учасника – 1)

Математика: 5 учасників (5 дипломів 1 ступеня)

Інформатика: 8 учасників (1 місце – 3 учасників, 2 місце – 3 учасника, 3 місце – 1 учасник, дипломів учасника – 1)

 1. Василевська В.В.: участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ».

Проведення предметних тижнів:

 1. Тиждень математики 18.04.22 – 22.04.22.

Інші заходи:

 1. Остахова І.П. опублікувала на платформі «На урок» свій матеріал на тему «Сучасне цифрове освітнє середовище: стан проблеми і перспективи», сертифікат № ДБ-2204289631 від 05.04.2022
 2. Остахова І.П. опублікувала на платформі «Всеосвіта» методичну розробку на тему: «Сучасне цифрове освітнє середовище», сертифікат № TG 899690 від 05.04.2022
 3. Коваленко В.В. опублікувала на платформі «Всеосвіта» методичну розробку на тему: «Використання сервісу LearningApps при вивченні математики», свідоцтво WJ 589861, 20.01.22.
 4. Лобач І.В.: Міжрегіональний круглий стіл на тему: «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей «Математика» та «Природознавство». 17.02.2022.
 5. Лобач І.В.: публікація «Освітній простір» №1 «Платформа графічного

дизайну Canva як засіб візуалізації навчального матеріалу уроку»

 1. Солод В.П.: публікація статті в «Освітній простір» на тему: «Формування духовно-моральних орієнтирів в здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів».
 2. Солод В.П. брав участь у заході «Всеукраїнський онлайн-флешмоб освітян до Дня безпечного інтернету» (08.02.2022 р.)
 3. Солод В.П. брав участь в опитуванні «SELFIE 2021-2022, session 2» саморефлексії SELFIE (22.02.2022) (наявний сертифікат учасника).
 4. Василевська В.В. публікації:
 • сайт «На Урок» 30.03.2022 –  “Роль інноваційних форм роботи у розвитку творчих здібностей учнів при вивченні біології”
 • сайт «На Урок» 09.02.2022 – Виховна година “Правильне харчування- ключі від комори здоров”я”
 • сайт «На Урок» 09.02.2022 – Методична розробка “Вітаміни їх роль в обміні речовин”

 

Підвищення кваліфікації:

 1. Григоренко Ірина Волордимирівна пройшла курси підвищення кваліфікації: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського підвищила кваліфікацію за категорією: учитель хімії.
 2. Викладач Остахова І.П. :
 • дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Лайфхаки сучасного класного керівника: створення адвент-календарів для класу» за напрямами «Наскрізні навички», «Психологія», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС), веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/620 (24.01.2022)
 • дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції «Безпечне інтернет-середовище» за напрямами «Проєктне навчання», «Критичне мислення», «Медіаграмотність», «ІКТ», «Практичні прийоми» (тривалість 15 годин / 0.5 кредиту ЄКТС), веб-адреса сторінки інтернет-конференції:https://naurok.com.ua/conference/link/71 (05.02.2022)
 1. Лобач І.В.: підвищення кваліфікаці 4 години «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей «Математика» та «Природознавство». 17.02.2022. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

 

Голова МК _________ Коваленко В.В.

ЗВІТ

про роботу МК  суспільно-філологічних дисциплін

за рік    2021-2022н.р.

 

 

Методична комісія працювала над проблемою «Використання інновацій – засіб підвищення ефективності навчального і виховного процесу»

 Проведено 11 засідань, на яких розглянуто методичні проблеми ефективної організації навчального процесу.

Розглянуто і затверджено плануючу документацію на 2021-2022 н.р.

Згідно графіка проводилися засідання МК, на яких обговорювалися проблеми та досягнення викладачів комісії.

 

Написано методичні розробки згідно плану:

п/п

Зміст

Відповідальний

Відмітка про

проведення

1

«Впровадження  елементів STEM- освіти при вивченні предмету Громадянська освіта»

Улізько М.М.

Виконана

2

«Застосування кейс-методу на заняттях з зарубіжної літератури»

Вітек Я.В.

Виконана

3

«Впровадження СТЕМ освіти на уроках англійської

мови »

Вакуленко Н.В.

Виконана

4

«Практичне застосування  громадянського виховання у закладах ПТО»

Колєснікова Т.Г.

Виконана

5

«Посібник «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для здобувачів освіти сфери ресторанного господарства»

Гонтарюк Н.В.

Виконана

6

«Інноваційні технології – шлях до успіху»

Вітковська С.М.

Виконана

 

 

 

Проведені  відкриті уроки та  відкриті виховні заходи:

п/п

Зміст

Відповідальний

Відмітка про

проведення

1

СТЕМ урок: Створеня історичного буклету

« Великобританія»

 

Улізько М.М.

Вакуленко Н.В.

Проведено

2

«Зварювальні електроди: їх види та призначення»

Вакуленко Н.В.

Проведено

3

«Українська революція Утворення УНР»

Колєснікова Т.Г.

Проведено

4

«Опозиційний рух в Україні»

Колєснікова Т.Г.

Проведено

5

«Охорона навколишнього середовища»

Гонтарюк Н.В.

Проведено

6

«Англійська кухня та назви її страв»

Гонтарюк Н.В.

Проведено

7

«Джон Майкл Грін «Провина зірок». Образи головних героїв. Ідея цінності життя.»

Вітек Я.В.

Проведено

8

«Віч-на-віч з Величчю» (за творчістю  І.Франка)

Вітковська С.М.

Проведено

9

«Я вибрала долю сама собі» (за творчістю  Ліни Костенко)

Вітковська С.М.

Проведено

 

Участь у конкурсах:

 1. Викладач Вітковська С.М. брала:

– участь  в підготовці учениці Овчаренко Софії до  ІІІ (обласного) етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка який щорічно проводиться з метою виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу та підвищення рівня мовної освіти в Україні. Отримала 3  місце.

– участь в Обласному конкурсі відео презентацій на власний поетичний твір з ученицею гр. 212(Овчаренко Софія). Отримала сертифікат учасника.

– участь  в підготовці учениці Овчаренко Софії до  ХХІI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика . Отримала 3  місце.

 

 

 1. Викладач Колєснікова Т.Г. брала:

 – участь в онлайн-платформа”Червона точка пам’яті.Голокост”.  листопад 2021р.

 – участь у підготовці до 16 Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів”Врятувати від забуття” “Участь Полтавського козачого полку у Визвольній війні” листопад 2021- січень 2022.Учень Сузима Дмитро гр.213.

– Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу».

 

 1. Викладач Улізько М.М. брала:

 – участь з ученицею групи групи 112 Орел Вікторією в V Обласному історичному конкурсі  «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої». Сертифікат учасника.

 – участь з учнем групи групи 213 Сузимою Дмитром в ХІІ Обласній краєзнавчій  конференції учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята». Сертифікат учасника. Друкування в збірнику матеріалів «Полтавщина – земля моя свята».

– Другий конкурс учнівських молодіжних проєктів у 2021-2022 н.р.  історичного конкурсу «Радянське минуле: (пере)осмислення історії» . Мироненко Діана, БутенкоВладислава,Шаповал Катерина учениці групи 114 отримали сертифікати.

 1. Викладач Вакуленко Н.В. брала:

– приймала участь у обласному  конкурсі Полтавської обласної академії наук разом з ученицею групи 112 Орихівсько Ярослава «Здорове життя –спосіб буття” (Диплом учасника).

 1. Викладач Гонтарюк Н.О. брала:

– прийняла участь у підготовці та проведенні ІІ Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Greenwich Pro» Метою конкурсу стала популяризація, серед учнівської молоді, знання іноземних мов; активізація та актуалізація вивчення англійської мови в навчальних закладах та підвищення рівня знань з англійської мови, а також розвиток дослідницьких здібностей учнів. (Чекаю сертифікати).

– приймала участь у обласному  конкурсі Полтавської обласної академії наук разом з ученицею групи 216 Лях Марина «Здорове життя –спосіб буття” (ІІІ місце).

– Організувала та підготувала участь здобувачів освіти у ІІ Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови,який відбувався  в чотири етапи.

Драновська Т. ( 312 група)набрала 49б., Філоненко Л. ( 312 група)набрала 52б.

 1. Викладач Вітек Я.В. брала:

– Організувала та підготувала участь здобувачів освіти у ІІ Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови,який відбувався  в чотири етапи. Серед 580 учасників професійно-технічних навчальних закладів підготовлені учні, зайняли такі місця: Янко А.(116 група) –  34 місце; Крамаренко С. (218 група) –  40 місце.

Підготувала до участі Овчаренко Софію (212 група) в конкурсі відеороликів,презентацій та бук трейлерів,отримали сертифікат учасника.

– Підготувала до участі у XI обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів земляків» у номінації: творча робота,  ученицю 212 групи  Овчаренко Софію, де отримали диплом ІІІ –го ступеня. Також твори будуть публікуватися в щорічній збірці ,яка розповсюджується на всі громади області. (Конкурс проводився Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 1. Викладач Кирій Л.В. брала:

– Організувала та підготувала участь здобувачів освіти у ІІ Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови,який відбувався  в чотири етапи. Серед 580 учасників професійно-технічних навчальних закладів підготовлені мною учні, зайняли такі місця: Янко А.(116 група) –  34 місце; Крамаренко С. (218 група) –  40 місце.

Інші заходи:

1.На вшанування Дня української писемності та мови, що, згідно з Указом Президента України, відзначається щорічно 9 листопада було проведено Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Викладач Вітек Я.В. підготувала захід: Інтелектуальна філологічна гра до Дня української писемності та мови  «Магія рідного слова» з групою 216.

Викладач КирійЛ.В. підготувала захід: «Мова – душа народу» з групою 318.

2.Викладач  Вакуленко Н.В. брала:

-участь з ученицею Пишненко Олександра  гр.112 у Науково-творчому конкурсі з фінансової безпеки та фінансових розслідувань «Як викрити фінансового шахрая?»,організовано Харківським національним університетом  внутрішніх справ. Має  Диплом учасника.

– участь у підготовці учнів гр.112 Меркулова Владислава, Литвиненко Єгор, Кущ Інна , Валах Валерія у Всеукраїнській олімпіаді Англійська мова. Осінь 2021.Організовано ТОВ «На урок». Мають Диплом III ступеня.

 1. Викладач Улізько М.М.брала:

–  участь у підготовці учнів 10 чоловік до XI Всеукраїнської  інтернет-олімпіадаи  «На урок». Олімпіада з громадянської освіти. Мають сертифікати учасників.

Підвищення кваліфікації:

Улізько М.М.

-Онлайн конференція «Професійна компетентність педагога. Методи удосконалення фахових знань».Організовано Атомс – електронна платформа для освітян. Сертифікат 15 годи.

– Онлайн майстер-клас «Створення мультимедійної презентації у програмі PowerPoint». Організовано НМЦ ПТО у Полтавській області. Сертифікат 6 годин.

– Семінар «Діагностика і збереження психічного здоров’я”.Сертифікат 2 години.

– Всеукраїнський онлайн-флешмоб освітян до Дня безпечного інтернету. Отримала Цифровий бейдж.

– Онлайн конференція «Формування предметної компетенції на заняттях з історії». Сертифікат 15 годин.

 

Гонтарюк  Н.О.

– Тренінгова програма для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти EU4Skillsна тему «Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти» (Сертифікат №0612)

– Цифрова грамотність (Сертифікат)

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти» (Сертифікат).

– Підвищення кваліфікації: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені. М.В.Остроградського з 31.05 по 10.06.21р.Свідоцтво ПО 22518134/1941-21.

– Приймала участь в опитуванні «SELFIE 2021-2022, session 2» (Сертифікат)

– Приймала участь у підвищені кваліфікації за видом «вебінар» в «Всеосвіта» на тему: «Конструктор тестів. Надійний інструмент для перевірки знань» (Сертифікат)

– Приймала участь у підвищені кваліфікації за видом «вебінар» в «Всеосвіта» на тему: «Конструктор уроків. Сучасний та якісний інструмент для навчання».

ВакуленкоН.В.

-Участь в Всеукраїнській науковій-практичній конференція

 « Інноваційні практики наукової освіти»,організована Національна академіяпедагогічних наук Інститут обдарованої дитини НАПН України. Сертифікат 30 год.

– Онлайн майстер-клас «Створення мультимедійної презентації у програмі PowerPoint». Організовано НМЦ ПТО у Полтавській області. Сертифікат 6 годин.

– Семінар «Діагностика і збереження психічного здоров’я”.Сертифікат 2 години.

– Всеукраїнський онлайн-флешмоб освітян до Дня безпечного інтернету. Отримала Цифровий бейдж.

– Курси білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

– Курси викладача економіки при  ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ім. М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО.

Вітек Я.В.

-Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 225181134/3135-21 за категорією вчитель англійської мови. Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 72 години.(з 20 вересня до 30 вересня 2021р.)

-Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПО 225181134/4124-21 за категорією вчитель зарубіжної літератури. Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 72 години.(з 08 листопада до 18 листопада).

-Успішно завершила онлайн – курс « ІЗІ ЗНО.АНГЛІЙСЬКА МОВА»,отримала сертифікат  про підвищення кваліфікації на платформі EdERA,тривалістю 30 годин.

 

-Успішно завершила онлайн – курс «EXAM STRATEGIES FROM A TO Z», отримала сертифікат  про підвищення кваліфікації на платформі EdERA,тривалістю 20 годин.

 

-Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Онлайн – олімпіади та конкурси «На Урок»: від актуалізації знань до підвищення навчальної мотивації»,тривалістю 2 години/0,06 кредиту ЄКТС,отримала свідоцтво.

 

-Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Розвиток навичок ХХІ століття на уроках англійської мови за допомогою онлайн- сервісів Jamboard та WordWall » тривалістю 2 години/0,06 кредиту ЄКТС,отримала свідоцтво.

Друкування

Колєснікова Т.Г.

– урок «Українська революція. Утворення УЦР»-  vseosvita: №ЕВ 922668(1).

-сценарій виховного заходу: «О, незламний мій народе, себе тут знову відроди» – vseosvita №GM734451(1).

-Тести по зарубіжній літературі – II586942(3).

Вітек Я.В.

-Надрукувала статтю в «Освітній простір» на тему: «АДАПТАЦІЯ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ».

 

-Опублікувала на сайті «На Урок» свій авторський матеріал,а саме конспект уроку та презентацію до уроку з теми «Крилатий гість – Янгол у світі фальші» – за оповіданням Г.Г. Маркеса «Стариган із крилами»,отримала два сертифікати.

-Нагороджена подякою за поповнення бібліотеки проекту «На урок» авторськими розробками.

Вакуленко Н.В.

– Стаття в Інформаційно методичному віснику НМЦ Освітній простір на тему: Ефективні методи і додатки для підготовки до ЗНО з англійської мов.

– Стаття « На урок»: Сучасні  методи і додатки у вивченні англійської мови.

–  Стаття Всеосвіта : Інноваційні методи навчання з англійської мови.

Гонтарюк Н.О.

-Стаття у журнал  «Освітній простір» на тему «Microlearning – новий онлайн – формат підготовки до успішного складання ЗНО з англійської мови».

Олімпіади 

Улізько М.М.

ХIII Всеукраїська інтернет-олімпіада «На урок»

з історії .10 здобувачів освіти отримали сертифікати

 Риндяк Руслан, Лісничий Євген група111

Климова Галина, Кущ Інна група 112

Гелла Володимир,Сидоренко Анастасія група 113

Сорока Кристина ,Стеценко Катерина група 114

Голобородько Елізабета, Земляна Карина група 116

 

Вітек Я.В.

Приймали участь у Всеукраїнській онлайн-олімпіаді «Всеосвіта Весна-2022»:Лисенко Карина, 116 група – отримала диплом за І місце (англійська мова);Бутенко Владислава,114 група – отримала диплом за ІІ місце (анг. мова);Апусєва Анастасія, 116 група – отримала сертифікат учасника (анг.мова).

-Отримала Свідоцтво про підготовку до інтелектуальних змагань переможців Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Весна – 2022»,які отримали 1 та 2 місця з англійської мови.

Приймали участь у XIII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» ,маємо такі результати:Янко Аделіна,116 група – отримала диплом  ІІ ступеня (англійська мова);Масляк Ярослава,114 група – отримала сертифікат учасника (анг. мова);Печура Ярослав,113 група- отримав сертифікат учасника (англійська мова);Наливайко Олексій,218 група – отримав сертифікат учасника (зар.література)Лях Марина,216 група– отримала сертифікат учасника (зар.література).

 

Вакуленко Н.В.

30.05.2022р. Олімпіада з англійської мови Весна 2022:

Диплом 1 ступеня – 6 учнів

Іванов Вячеслав Диплом № О-12572913

Орел Вікторія Диплом № О-12666358

Левченко Анастасія Диплом № О-12668233

Орихівська Ярослава Диплом № О-12668824

Романенко Валерія Диплом № О-12669097

 Литвиненко Єгор Диплом № О-12669137

Диплом 2 ступеня- 4 учня

Пишненко Олександра Диплом № О-12620171

Онищенко АртемДиплом № О-12668795

Пащенко Карина Диплом № О-12665914

Кущ Інна Диплом № О-12567574

Сертифікат учасника – 5 учнів

Асауленко Анна Сертифікат № О-12573339

Лозова ВеронікаСертифікат № О-12664597

Климова Галина Сертифікат № О-12568490

Кравченко ярослав 313 Сертифікат № О-12931196

Віхоть Михайло Сертифікат № О-12933887

 

Гонтарюк Н.О.

ТОВ  «На урок»

Кравченко Валентина,

гр.312

Сертифікат № О-12579732

https://naurok.com.ua/student/award?id=12579732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моцна Поліна,

гр.312

Сертифікат № О-12580500

https://naurok.com.ua/student/award?id=12580500

 

Перетятько Ольга,

гр.312

Сертифікат № О-12580369

https://naurok.com.ua/student/award?id=12580369

 

Яценко Владислав,

гр.318

Сертифікат № О-12911306

https://naurok.com.ua/student/award?id=12911306

 

Михайличенко Валерія,

гр.318

Сертифікат № О-12618294

https://naurok.com.ua/student/award?id=12618294

 

ТОВ «Всеосвіта»

Новікова Ольга,

гр.318

Сертифікат учасника

https://cert.vseosvita.ua/OF243824-b9bb.jpg

 

Лях Марина,

гр.216

Сертифікат учасника

https://cert.vseosvita.ua/TG466782-83c2.jpg

 

Крамаренко Станіслав,

гр.218

Сертифікат учасника

https://cert.vseosvita.ua/JL750039-ab2e.jpg

 

Наливайко Олексій,

гр.218

Сертифікат учасника

https://cert.vseosvita.ua/DM618774-caf5.jpg

 

 

 Створено сайти

Колєснікова Т.Г.  https://kolesnikovatamara7.wixsite.com/website

Гонтарюк Н.О.https://natochka0108.wixsite.com/website-2

Вакуленко Н.В. https://natalia558ka.blogspot.com

Вітковська С.М. https://vitkovskasvetlana8.wixsite.com/my-site-2

 

До системи позаурочної  роботи, що склалася ву закладі, входять предметні тижні. Проведення предметних тижнів сьогодні є однією з основних форм проведення позаурочної  роботи в училищі. Проведенню предметного тижня передує велика підготовча робота протягом тривалого часу. Метою організації і проведення різних заходів під час предметного тижня є:пропаганда знань;підвищення інтересу учнів до предметів, розвиток ініціативи, учнівської творчості; виховання в учнів потреби щодо використання науково-популярної літератури та інших джерел інформації для поповнення знань; поглиблення знань учнів; професійна орієнтація. Провідна роль в організації предметного тижня належить учням, але особливістю є те, що приймати участь повинні всі учні училища.

п/п

Зміст

Відповідальний

Відмітка про

проведення

1

Тиждень іноземної мови

Гонтарюк Н.О., Вакуленко Н.В., Вітек Я.В.

Проведено

2

Тиждень суспільних

дисциплін

Улізько М.М., Колєснікова Т.Г.

Проведено

3

Тиждень української мови і літератури

Вітковська С.М., Кирій Л.В.,Вітек Я.В.

Не проведено

 

 

Регулярно здійснювався обмін досвідом між членами МК.

 

Постійно здійснювалася робота по вдосконаленню особистого професійного рівня викладачів.

 

 

 

Голова МК  _________ Улізько М.М.