Основні принципи діяльності бібліотеки: доступність, інформативність,   

  інноваційність, партнерство; комфортність бібліотечного середовища.

Основні завдання бібліотеки:

–        бути відкритими для громади, надавати вільний доступ до інформаційних ресурсів всім, хто потребує цього;

–        забезпечення фізичного доступу до інформаційних ресурсів користувачам з особливими потребами

–        сприяння розвитку освіти і самоосвіти, пропонуючи користувачам широкий вибір різних документів на різних носіях інформації, а також надання професійних консультацій щодо пошуку потрібних матеріалів;

–        сприяти розвитку та вдосконалення новітніх інформаційних технологій;

–        пошук і розроблення нових форм обслуговування користувачів шляхом поглибленого вивчення їхніх інформаційних потреб;

–        підтримка позитивного іміджу бібліотеки;

–        співпраця з іншими закладами культури, творчими організаціями, громадськими організаціями;

–        створення умов для творчого розвитку особистості;

–        сприяння розвитку у  дітей соціальних та естетичних навичок, інтересу до літератури та  мистецтва, навчання їх користуватися бібліотечними ресурсами та послугами;

–        надання батькам інформаційної підтримки у вихованні  учнів як  свідомих громадян України;

–        посилення соціальної функції бібліотек, забезпечення громади району інформацією щодо діяльності місцевих органів влади та самоврядування;

–        відповідно до наявних ресурсів та можливостей, виконання дозвіллєвої функції;

–        реалізація всеукраїнських, обласних, районних та бібліотечних програм.

–        популяризація краєзнавчої літератури , любові та поваги до традицій краю;

–        співучасть у роботі соціальних служб  з профілактики наркоманії,

 СНІДу , туберкульозу , виховання здорового способу життя;

–        профорієнтаційна робота серед дітей та підлітків,

–        виховання в читачів поваги до державних символів України, Конституції України , свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

       Як центр навчально-пізнавальної та науково-педагогічної інформації, бібліотека пропонує до послуг користувачів 23099 екземплярів книг.     

Для учнівського контингенту маємо  129% забезпечення підручниками загальноосвітнього циклу.

Забезпечення підручниками профтехциклу становить  62%.

       Бібліотечний фонд складається із таких розділів:

1.Бібліотечний фонд(книги).

2.Фонд періодичних видань (газети, журнали).

3.Фонд методичних та бібліографічних видань.

         У мультимедійному центрі  розмістились:

– 1 персональний комп’ютер з підключеною мережею Інтернет для

 бібліотекаря, два – для користувачів бібліотеки.

– сканер,

– принтер,

– телевізор.

До послуг користувачів бібліотеки існує медіатека, яка постійно збагачується новими матеріалами.