У ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім.А.О.Чепіги» виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу, який грунтується на загальнолюдських, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту» та спрямовується на формування:

Організація виховної роботи у надскладних умовах воєнного стану має свої особливості.

Головною метою виховної роботи в умовах воєнного стану є гарантування  безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального та духовного благополуччя.

Основними напрямками та завданнями виховної роботи педагогічного колективу навчального закладу при здійсненні виховного процесу у 2022-2023 н.р. мають стати:

– оволодіння здобувачами освіти базових знань із основ безпеки та формування поведінки правильних безпекових дій, навчити правилам здоров’язбереження  та життязбереження власного та оточуючих у разі бойових дій;  

–   формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації проти України, зокрема, почуття патріотизму, моральної стійкості, сили волі та твердості духу,

вміння протидії ворожій пропаганді, виховання віри в перемогу, підтримка власного емоційного ресурсу; здатності та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, почуттю небезпеки; виховання співчуття, милосердя, бажання прийти на допомогу, долучатися до волонтерської роботи;

        –   надання психологічної підтримки, забезпечення психологічного супроводу емоційно вразливих категорій осіб, ВПО-здобувачів освіти, зокрема;   

       –  створення умов для засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, виховання ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, національних символів, суспільства і держави, людей, природи, праці, мистецтва, до себе, самовиховання і самореалізації особистості;

– органічне поєднання організаційно-педагогічної, сімейно-родинної, національно-культурної та просвітницької діяльності педагогів, батьків, учнів;

–  налагодження зв’язків та координація зусиль усіх соціальних інститутів у справі виховання;

–   філософська-світоглядна та правова підготовка учнів, допомога їм у визначенні сенсу життя та професійному самовизначенні;

– здійснення соціально-психолого-педагогічного  супроводу навчально-виховного процесу, патронажу соціально незахищених категорій учнів;

– організація та проведення превентивної правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності  серед учнівської молоді;

– профілактика та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді, негативних явищ у учнівському середовищі;

– забезпечення ефективної профілактики девіантної поведінки учнівської молоді, дитячої безпритульності, ведення профілактичної роботи щодо попередження залежностей та шкідливих звичок (запобігання та подолання тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних речовин,) профілактики ВІЛ-СНІДу;

         –  формування психологічної культури учасників виховного процесу;

– діагностика рівня розвитку навчально-пізнавальних та професійних здібностей дитини, когнітивної сфери, навчальної мотивації, вихованості;

–  дослідження соціально-психологічних явищ як в учнівському, так і у педагогічному колективах;

–  проведення консультаційної та профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, так і педагогів та батьків;

– робота з  батьками, педагогічними працівниками, спрямована на формування навичок психологічної підтримки учнів у процесі соціалізації;

         – створення найбільш сприятливих умов для емоційної і психологічної захищеності,

             Пріоритетним напрямом виховної роботи у навчальному закладі залишається національно-патріотичне виховання учнів. Передбачені  різні форми проведення виховних заходів у зазначеному напрямі: уроки мужності, уроки пам’яті, виховні години. Зусилля педагогічного та учнівського колективів повсякчас спрямовані на   зміцнення обороноздатності України, зокрема, допомогу українським воїнам при проведенні ООС на сході країни та з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації.  Очолює  роботу у зазначеному напрямі волонтерський загін училища «Добротворці».

       Велика увага надається питанням правової освіти та профілактики правопорушень.  З метою правової освіти  учнів адміністрація та педагогічний колектив тісно співпрацюють із державними та правоохоронними органами. З метою попередження суспільно-небезпечних діянь учнями, недопущення бездоглядності в училищі налагоджений чіткий контроль за відвідуванням уроків теоретичного та виробничого навчання. Пропаганді правових знань, підвищенню ефективності профілактичної роботи  в училищі сприяє робота  штабу з профілактики правопорушень та соціального захисту учнів, рад з профілактики правопорушень у навчальних групах. На їх засіданнях розглядаються різноманітні  питання правової освіти та превентивного виховання учнів.  З метою пропагування правових знань, формування у учнівської молоді переконання у необхідності дотримання правових обов’язків, розвитку почуття відповідальності в  училищі працює правовий клуб «Закон і право». Дбають в училищі не лише про правову освіту, а й виховання бажання у учнів вести здоровий спосіб життя –  функціонує клуб «За здоровий спосіб життя».

      В навчальному закладі налагоджена робота органів учнівського самоврядування, зокрема,  Ради учнівського самоврядування. Затверджена угода про співпрацю адміністрації училища, батьківської громадськості, Ради учнівського самоврядування, яка обумовлює обов’язки сторін. Педагогічні працівники із числа молодих колег здійснюють педагогічний супровід роботи комісій Ради учнівського самоврядування.

       З метою забезпечення єдиних вимог у навчанні та вихованні учнів в училищі діють: рада батьківської громадськості та батьківські комітети в навчальних групах. Нагальні проблеми виховної, навчально-виробничої роботи розглядаються на батьківських зборах навчальних груп та загальноучилищних батьківських зборах.  З метою правової освіти батьків у навчальному закладі функціонує університет правових знань.

    З метою позаурочної зайнятості учнів в училищі діє система проведення й організації дозвілля учнів. Працюють: ансамбль народного танцю, вокальна студія,   а також 5 спортивних секцій: волейболу (дівчата, хлопці), н/тенісу, футболу, ЗФП.

       Фізкультурно-масова робота проводиться згідно із діючими нормативно-правовими актами. Учні навчального закладу постійно долучаються до участі у спортивно-масових заходах на рівні училища, міста, області та посідають призові місця. 

      Інструктивно-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги» регламентується Законодавчою базою та нормативно-правовими документами. Психологічна служба навчального закладу сприяє психологічному забезпеченню навчально-виховного процесу, індивідуальному підходу до кожної особистості  на основі її всебічного  психолого-педагогічного вивчення, а також здійснює корекцію відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку учнів. 

     Навчальний заклад має бібліотеку. Її книжковий фонд складає 22878 екземплярів.  Рівень забезпечення підручниками високий (станом на 1.09.2021р. забезпеченість підручниками загальноосвітньої підготовки складає  129%, професійної – 62%). Підписка періодичних видань – 5 найменувань. Нові надходження відображаються в електронному каталозі книжкового фонду. У наявності – картотека підручників. Продовжується поповнення електронного каталогу дисків бібліотеки. Регламентуюча  та облікова документація бібліотеки в наявності. Згідно річного плану бібліотеки, постійно  проводяться масові  заходи з різних напрямків виховної роботи, книжкові тематичні виставки та полиці.

Усі здобувачі освіти  пільгових категорій забезпечуються  виплатами згідно чинного Законодавства.

    Навчальний заклад має їдальню на 230 посадочних місць, у якій  організоване різноманітне та калорійне гаряче харчування учнів. 

    На належному рівні налагоджена виховна робота у гуртожитку  училища, у якому створені усі умови для комфортного проживання та якісного навчання здобувачів освіти.

    Проведення виховних заходів висвітлюється  на веб-сайті училища.

30 липня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми, мета якого ― поширювати інформацію про сучасне рабство, привертати увагу до тяжкого становища постраждалих та захищати їхні права.

   Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, від  якої потерпають чоловіки, жінки та діти, та яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи Україн

  Щороку мільйони людей у всьому світі стають жертвами обману й потрапляють до рук торгівців людьми. Торгівля людьми має безліч форм і не знає кордонів. Багато людей охоче погоджуються на сумнівні пропозиції роботи, не розуміючи, що вони можуть потрапити в руки торгівців людьми.

   Не стань жертвою обману! Захисти себе й своїх близьких! Дотримуйся простих правил і знай, куди можна звернутися, якщо є небезпека!

До уваги учнів!

      Натепер держава гарантує кожному громадянину право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0800213103 (цілодобово та безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

      Офіційний веб-сайт системи Безоплатної правової допомоги – https://legalaid.gov.ua


Безоплатна вторинна правова допомога

В середу, 3 квітня, до навчального закладу завітала Козаченко Юлія Михайлівна – заступник начальника відділу комунікації та правопросвітництва регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, яка розповіла про можливість отримання консультацій з юридичних питань для захисту своїх прав.


Відповідальне батьківство

17 березня для учнів навчального закладу спеціалістом Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді була проведена бесіда щодо збереження репродуктивного здоров’я, профілактики ранньої вагітності та відповідального ставлення до батьківства. 


Свято ніжності і краси

Напередодні Міжнародного жіночого Дня, 6 березня, в навчальному закладі відбулось свято ніжності, весни і краси. Свої привітання тендітним і чарівним жінкам висловлювали учні в складі колективів художньої самодіяльності. Закінчився концерт піснею “Мама” з репертуару гурту “Скрябін”.

Відповідальне батьківство

27 лютого для учнів першого курсу працівником Полтавського міського центру для дітей, сім’ї та молоді, Карацюпою Мариною Вікторівною, була проведена година спілкування про збереження репродуктивного здоров’я учнівської молоді, матеріали якої викликали живий інтерес учнів.  


“Помолимось душі словами”

20.02.2019 в навчальному закладі відбулась виховна година, присвячена 5-ій річниці трагічних подій на Майдані. Увазі учнів була запропонована ретроспектива лютневих подій 2014 року. Присутні віддали данину пам’яті “Небесній сотні”, а також всім героям, що відійшли у вічність внаслідок зовнішньої агресії на сході України. 

На заході були присутні очевидці тих трагічних подій: Синяговський Тарас Вікторович, учасник АТО, депутат Міської ради та Матвійчук Юліан, доброволець, депутат Міської ради, які звернулись до присутніх з настановчими словами.

СТОП-Булінг

13.02.2019 учні навчального закладу мали можливість поспілкуватися зі спеціалістами Головного управління юстиції у Полтавській області: Бабирь Юлією В’ячеславівною та Грінченко Дариною Володимирівною. Вони визначили поняття булінгу, висвітлили його форми, а головне, зупинилися на питаннях: як уникнути булінгу та справитися з ним. Викладений матеріал викликав живий інтерес учнів. 

“Доки СНІД не зупинив нас…”

6.02.2019 року Василенко Людмила Миколаївна, начальник відділу соціально-культурної роботи Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді провела виховну годину за темою: “Доки СНІД не зупинив нас…” 
Людмила Миколаївна розкрила питання щодо загальних відомостей клінічних ознак, діагностики СНІДу, поширення в Україні та головне,  профілактики хвороби.