Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Кабінет №216 "Історії"

Завідувач: Марина УЛІЗЬКО

Кабінет – це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються предмета Історія. У ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні заняття, виховна робота з учнями; систематичне підвищення наукової,  педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителя. Кабінет  є просторим, комфортним для учнів і викладача.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, , організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріалом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

План роботи кабінету історії передбачає:

·  поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням;

·  організацію навчальної роботи кабінету і проведення тематичних атестацій, 

·  раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

·  проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів з  предмета;

·  організацію позаурочної роботи (гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів,  училищних  олімпіад з історії та правознавства);

·  організацію навчально-методичної роботи вчителів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і запровадження передового досвіду;

·  При кабінеті є  актив учнів, який під керівництвом завідувача кабінету, вчителя історії працює над його обладнанням, виготовленням навчально-наочних посібників, організовує позаурочну діяльність учнів з історії України, всесвітньої історії,  бере активну участь у гуртковій роботі.

Іс­торія – це процес діяльності людей, руху суспільства в часі й просторі та його постійного переосмислення, по­шук пояснення того, що відбувається на наших очах.

Загальна характеристика та інтер’єр кабінету

Кабінет Історії  відповіда­є санітарно-гігієнічним вимогам: є просторим,теплим та затиш­ним, добре освітлюваним та про­вітрюваним.

Розміщений кабінет на 2-му поверсі навчального закладу

Виг­ляд меблів, якими обладнаний ка­бінет – це фабричний комплект, який включає в себе, крім набору учнів­ських столів та стільців, меблеву стінку, розраховану на зберігання необхідного методичного забезпе­чення.