Кабінет хімії – це спеціально пристосоване приміщення училища для проведення теоретичних та практичних занять з хімії і пов’язаної з ними позакласної роботи. Кабінет оснащений засобами навчання та навчальним обладнанням. В кабінеті хімії створені оптимальні умови для реалізації навчально – виховного процесу відповідно до завдань Державного стандарту освіти.

В кабінеті хімії створено умови для організації індивідуального та диференційованого навчання, реалізації творчої складової навчання, організації роботи гуртка, індивідуальної підготовки викладача до занять.

Кабінет хімії розташований на 3-му поверсі навчального корпусу, оснащений природною вентиляцією.

Учнівські меблі та їх розміщення відповідає санітарно – гігієнічним правилам.

Робоче місце викладача обладнане демонстраційним столом висотою 75см, демонстраційна частина – 90см.

Робоча поверхня столу покрита спеціальним матеріалом, стійким до механічних та термічних пошкоджень, хімічних реактивів.

Витяжна шафа має вільний доступ до неї.  До шафи підведено електричний струм і водопостачання.

 В кабінеті розміщена класна дошка на 3 робочих площі у розгорнутому вигляді.  Одна з робочих площ має магнітну основу демонстрації навчально – наочних посібників (таблиць, ілюстрацій, моделей).

Лабораторне приміщення обладнане витяжною шафою, металевим сейфом для збереження реактивів, рукомийником.

Шафа для збереження реактивів замикається.

Хімічні речовини зберігаються окремо відповідно до вимог.

Кабінет забезпечено аптечкою з набором медикаментів для надання першої допомоги. Кабінет оснащеного первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками.

Кабінет хімії має необхідне навчально – методичне забезпечення, яке складається з навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників, навчального обладнання.

У кабінеті створена картотека електронних засобів навчання.

Викладачем розроблена інструкція з техніки безпеки, ведеться журнал вхідного та періодичного інструктажів з техніки безпеки.

На вхідних дверях кабінету є відповідна табличка «Кабінет хімії». В кабінеті хімії створено навчально – методичні експозиції змінного та постійного характеру.

До постійного характеру належать:

*       періодична система елементів Д. І. Менделєєва;

*       таблиця розчинності;

*       портрети видатних вчених;

*       «Куточок інформації»;

*       куточок пожежної безпеки;

*       інструкції з безпеки праці;

*       ряд активності металів;

*       електрохімічний ряд напруг.

До експозицій змінного характеру належать:

                          ►    кращі творчі роботи учнів;

                          ►    критерії оцінювання за темами;

                          ►    підготовка до ЗНО;

                          ►    виставка сучасних будівельних матеріалів;

                          ►    виставка «Професійна спрямованість викладання хімії».