Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Кабінет №210 «Інформатики та інформаційних технологій»

Завідувач: Інна Остахова

Кабінет це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються предметів інформатика, інформаційні технології. У ньому проводяться уроки, гурткові, позаурочні заняття, виховна робота зі здобувачами освіти; систематичне підвищення наукової,  педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації викладача. Кабінет є просторим, комфортним для здобувачів освіти і викладача.

Навчально-пізнавальна робота з предметів здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріалом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

План роботи кабінету інформатики та інформаційних технологій передбачає:

  • поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням;
  • організацію навчальної роботи кабінету і проведення тематичних атестацій,
  • раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;
  • проведення заходів, спрямованих на підвищення знань здобувачів освіти з  предмета;
  • організацію позаурочної роботи (гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, училищних олімпіад з інформатики);
  • організацію навчально-методичної роботи викладачів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і запровадження передового досвіду;
  • при кабінеті є актив учнів, який під керівництвом завідувача кабінету, викладача інформатики працює над його обладнанням, виготовленням навчально-наочних посібників, організовує позаурочну діяльність здобувачів освіти з інформатики, інформаційних технологій, технологій бере активну участь у гуртковій роботі.

Необхідним елементом матеріальної бази сучасного кабіне­ту є наявність у ньому технічних за­собів навчання, що відповідають специфіці природничо – математичних  пред­метів і без допомоги яких щоразу важче забезпечувати належний рі­вень викладання.