(електронні  версії підручників)

     Шановні учні! Ці програмні підручники вкрай необхідні для вашого користування. Ви зможете взяти їх в текстовому форматі в бібліотеці.

Основи охорони праці – Бібліотека BukLib.net

Жидецький В., Джигирей В., Мельников О. — Вид. 2-е, стереотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.

Викладений матеріал покликаний дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму, нещасним випадкам і аваріям.

Українська кухня. Підручник : Доцяк В.С.     https://archive.org › details 

       Українська кухня : підруч. для учнів проф.-техн. закл. освіти / В. С. Доцяк. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Львів: Оріяна-Нова, 1998.

   В основу книги покладено відродження української національної кухні, технології приготування давніх традиційних страв. Подано товарознавчу Подано товарознавчу класифікацію, висвітлено раціональні способи кулінарної обробки продуктів, наведено способи і методи приготування та подачи страв, напоїв, виробів з тіста, вимоги до їхньої якості, терміни реалізації. Окремий розділ присвячено лікувальному харчуванню. УДК 641.5(075)

 Стахмич Т. М. Кулінарна справа. Технологія приготування їжі :.https://blc-licey.org.ua › pidru…

  підручник для здобувач. проф. (проф.-тех.) освіти / Т. М. Стахмич, О. М. Пахолюк. — Київ: Грамота, 2020. — 280 с.: іл. (Для здобувачів професійної  освіти)  

    У підручнику висвітлено основи технології приготування їжі за новітніми методиками в мережі підприємств харчування різних форм власності, подано докладний опис основних розділів кулінарії відповідно до ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 із    професії «Кухар» 3, 4 й 5 розрядів.        УДК 641.5(075)

Фізіологія харчування

1.Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування (Підручник. Н.М.Зубар )

2.Основи фізіології та гігієни харчування (Підручник. О.М. Олійник)

У підручниках розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.