Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Кабінет №320 «Комп`ютерної техніки. Фізики і астрономії»

Завідувач: Віталій СОЛОД

Кабінет призначений для проведення уроків інформатики, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій та фізики і астрономії. Має площу 90 м2 та 24 робочих місця для здобувачів освіти та робоче місце викладача.

В кабінеті створено умови для організації індивідуального та диференційованого навчання, реалізації творчої складової навчання, організації роботи гуртка, індивідуальної підготовки викладача до занять.

Кабінет № 320 розташований на 3-му поверсі навчального корпусу, оснащений природною вентиляцією.

Учнівські меблі та їх розміщення відповідає санітарно – гігієнічним правилам.

В кабінеті розміщена мультимедійна дошка, принтер та сканер.

Кабінет забезпечено аптечкою з набором медикаментів для надання першої допомоги, а також оснащений первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками.

Кабінет має необхідне навчально – методичне забезпечення, яке складається з навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників, навчального обладнання.

У кабінеті створена картотека електронних засобів навчання.

Викладачем розроблена інструкція з техніки безпеки, ведеться журнал вхідного та періодичного інструктажів з техніки безпеки.

В кабінеті створено навчально – методичні експозиції змінного та постійного характеру.

Робота здобувачів освіти та педагогічного колективу по матеріальному та методичному наповненню кабінету спрямована на забезпечення максимально комфортних та сприятливих умов для успішного здійснення навчального процесу та сприяння різнобічному розвитку особистості здобувача освіти.

Обладнання та комплексно-методична база кабінету включають:

  • 15 ноутбуків;
  • демонстраційні набори для виконання лабораторних робіт з фізики і астрономії;
  • постійні стенди з інформацією для здобувачів освіти про правила техніки безпеки, правила поведінки в кабінеті, критерії оцінювання тощо;
  • змінні стенди, на яких експонуються творчі роботи учнів, надбання викладача, необхідні до підготовки учнів до уроку матеріали;
  • медіатеку;
  • комплекти підручників;
  • добірку роздаткових та довідникових матеріалів; 
  • необхідні унаочнення.