Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

В рамках міжатестаційного періоду, 29.02.2024 року, викладач  Кравцова Людмила  провела  відкритий урок,  в  групі 112 за професією « Кухар» з предмету: «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».                                                                Тема уроку: «Значення, види, прийоми заправлення ( формування) сільськогосподарської птиці перед тепловою обробкою».  Викладач використовувала різні  форми та методи роботи на  уроці, які забезпечували реалізацію предметних і ключових компетентностей. Під час уроку були використані такі методи як: лекція – діалог з відео супроводом, наочний з демонстрацією мультимедійної презентації та відеоролика, робота в малих групах, фронтальне опитування. Здобувачі освіти групи закріпили  навчальний матеріал при проведенні різноманітних, цікавих вправ, а саме «Мозковий штурм», «Перевір себе», «Ерудит», «Коло ідей», «Рефлексія».

У закладах ресторанного господарства великим попитом користуються ті кухарі, які мають розвинену уяву стосовно приготування напівфабрикатів, види та прийоми формування сількогосподарської  птиці, тому здобувачам освіти знадобляться ці знання у майбутньому, які були одержані на уроці. Знання отримані на занятті допоможуть сформувати високий професійний рівень фахівців у сфері масового харчування населення України.