Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»

Мотиваційній лист

Мотиваційний лист – це документ, який подається вступником до закладу освіти, в якому вказано, чому саме ти гідний стати студентом саме цієї навчальної програми.

Для підтвердження інформації, поданої у мотиваційному листі, вступник може додати додаткові документи, які потрібно надіслати на офіційну пошту приймальної комісії: polt.vpu@ukr.net

Cтруктура мотиваційного листа

Перш за все, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, а саме:

Мотиваційний лист має бути адресований директору училища

Мотиваційний лист має містити повне прізвище, ім’я та по батькові вступника, число, місяць, рік та місце народження, домашню адресу

Мотиваційний лист укладається державною мовою з дотриманням граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних правил

Мотиваційний лист має містити обґрунтування вибору спеціальності (освітньої програми)

За наявності, потрібно окреслити участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі, досвід роботи (за наявності), досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах тощо

Мотиваційний лист має містити аналіз досягнень та особистих якостей

Додатками до мотиваційного листа можуть бути документи (копії), що підтверджують викладене. Додатки мають бути надіслані на електронну пошту polt.vpu@ukr.net, або передані до приймальної комісії училища у друкованому вигляді, попередньо завірені особистим підписом вступника

Критерії для мотиваційного листа до ДПТНЗ “Полтавське ВПУ ім. А. О. Чепіги”

Послідовність та аргументованість викладення

Вмотивованість вступника при виборі спеціальності (освітньої програми)

Відсутність граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних помилок

Документи, що підтверджують викладене у мотиваційному листі

Відповідність мотиваційного листа вимогам Правил прийому

Загальне враження

Перейти за посиланням

Рейтинговий список вступників по конкурсній пропозиції «Харчові технології»

Детальніша інформація